Phan Th Hng H

From SWRPG Blake Sector
Jump to: navigation, search

Phan Thị Hồng Hà chuyên viết về du lịch Đà Lạt là sáng lập của moccasinbendpark .org. Web moccasinbendpark của mình chuyên chia sẻ về du lịch Đà Lạt và các địa điểm du lịch khác ở Việt Nam. https://www.unab.edu.ar/index.php/foros/profile/phanthihongha/ Lạt là điểm đến du lịch thú vị với nhiều quán ăn ngon, địa điểm đẹp hấp dẫn.